Regulamin

Regulamin emigracjadokanady.ca

1

Dostęp do serwisu emigracjadokanady.ca oraz do komentarzy pod artykułami posiadają wszyscy użytkownicy internetu. Nowe tematy mogą zamieszczać jedynie zarejestrowani użytkownicy.

Zastrzeżenie: żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego uczestnika posiadającego konto emigracjadokanady.ca.2

Osoby zamieszczające wypowiedzi na emigracjadokanady.ca, oraz komentujące artykuły w serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie w serwisie emigrcjadokandy.ca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.3

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach emigracjadokanady.ca oraz w komentarzach pod artykułami treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na łamach emigracjadokanady.ca oraz w komentarzach pod artykułami treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety, dostępnej pod adresem: emigracjadokanady.ca/forum/netetyka4

Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na stronach emigracjadokanady.ca oraz w komentarzach pod artykułami:

a. przekazów reklamowych (poza forami oznaczonymi przez redakcję jako ogłoszeniowe i sponsorowane),

b) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.5

Niedopuszczalne jest podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.6

emigracjadokanady.ca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punktach 3, 4 i 5 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w emigracjadokanady.ca w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia punktów 1, 3, 4 i 5 Regulaminu.7

emigracjadokanady.ca zastrzega, iż w przypadku, gdy wpis kwalifikujący się do usunięcia i usunięty na podstawie punktu 6 powyżej, jest wpisem inicjującym dyskusję, po jego usunięciu wątek zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, bez względu na treść pozostałych wpisów.8

Użytkownikom notorycznie naruszającym niniejszy Regulamin administracja emigracjadokanady.ca ma prawo:

a. blokować dostęp do emigracjadokanady.ca m.in. poprzez zablokowanie adresu IP

b. blokować wszystkie loginy na czas określony lub bezterminowo

c. blokować możliwość zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących na czas określony lub bezterminowo.9

Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu emigracjadokanady.ca może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu emigracjadokanady.ca przy zamieszczaniu wpisu. emigracjadokanady.ca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników emigracjadokanady.ca i autorów komentarzy pod artykułami innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.10

emigracjadokanady.ca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania emigracjadokanady.ca. emigracjadokanady.ca dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych strefy czasowej EST (Eastern Standard Time).11

Reklamacje dotyczące funkcjonowania emigracjadokanady.ca lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..12

emigracjadokanady.ca będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą mailową. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.13

emigracjadokanady.ca jest miejscem, które umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. emigracjadokanady.ca nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.14

Uczestnicy serwisu poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach serwisu wyrażają zgodę na zamieszczanie tych treści w portalu emigracjadokanady.ca.15

emigracjadokanady.ca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie regulaminu emigracjadokanady.ca powiadomi uczestników serwisu przed wejściem w życie tych zmian.emigracjadokanady.ca nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników serwisu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

  
Czas generowania strony: 0.097 s.